Vliv polyanilinu s různými dopady na korozně-inhibiční vlastnosti epoxidových a alkydových filmů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Sedlář, Jiří
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:07Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56255
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vodivými polymery jako perspektivními materiály z hlediska zvýšení odolnosti materiálů vůči korozi. Především polyanilin má vlastnosti, které nejsou často nalézány u ostatních polymeru, jako je vodivost a barevnost. V současné době je studována jeho elektrická vodivost pro použití v korozní ochraně v nátěrových hmotách. Cílem práce je najít polyanilin a jeho OKP, resp. sůl, která bude vykazovat nejvhodnější vlastnosti v ochranných nátěrech na kovy. Bylo připraveno pět druhů polyanilinu, resp. jeho solí a ty byly použity jako pigment ve dvou různých pojivech při OKP = 0, 1, 5, 8, 10 a 15. Nátěrové hmoty byly aplikovány na skleněné a ocelové panely. Antikorozní účinnost nátěrů byla hodnocena na základě fyzikálně - chemických a urychlených korozních zkoušek. cze
dc.format 175 s. cze
dc.format.extent 19174236 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.5.2024 cze
dc.subject polyanilin cze
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject antikorozní ochrana cze
dc.subject polyaniline eng
dc.subject conductive polymers eng
dc.subject anticorrosive protection eng
dc.title Vliv polyanilinu s různými dopady na korozně-inhibiční vlastnosti epoxidových a alkydových filmů cze
dc.title.alternative Influence of polyaniline with different dopant on the corrosion-inhibiting properties of epoxy and alkyd films eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Luboš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with conductive polymers as promising materials in terms of increasing the resistance of materials to corrosion. In particular, polyaniline has features that are not often found in other polymers, such as conductivity and color. Currently, it is studied the electrical conductivity for use in corrosion protection in paint. The aim is to find polyaniline and its PVC, respectively. salt that will exhibit appropriate properties for protective coatings on metals. It was prepared five kinds of polyaniline, respectively. its salts and these were used as the pigment in two different binders in PVC = 0, 1, 5, 8, 10 and 15 Coatings were applied to glass and steel panels. Corrosion protection coatings was evaluated on the basis of physico - chemical and accelerated corrosion tests. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30019 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24332 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account