Aplikace ZooInfo pro Android

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zechmeister, Jiří cze
dc.contributor.author Hrodek, Josef
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:02Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56243
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na vývoj mobilní aplikace pro platformu Android. Jsou uvedeny a rozebrány problémy a zajímavé implementace aplikace. Dále jsou uvedeny základní informace o systému a informace o programování aplikací. Uvedeny jsou informace o webovém serveru, který poskytuje obsah pro aplikaci. V práci je uvedeno srovnání na trhu dostupných aplikací s podobnou tématikou. Dále práce obsahuje způsob a možnosti ukládání dat na mobilních zařízeních. Následují typy synchronizací aplikace se vzdálenými servery. V závěru práce je uveden výsledek pohovoru v Královedvorské zoo a zhodnocení práce. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 25208180 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Android cze
dc.subject zooinfo cze
dc.subject servery cze
dc.subject vzdálená synchronizace cze
dc.subject ukládání dat cze
dc.subject servers eng
dc.subject remote synchronization eng
dc.subject saving data eng
dc.title Aplikace ZooInfo pro Android cze
dc.title.alternative Application ZooInfo for Android eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on development of application for Android platform. There are stated and analyzed problems and interesting implementations of application. Next there are stated a basic informations about the system and informations of programing of applications. There are stated informations about web server which provide a content for applicaon. In thesis is stated a comprarison on marked of available applications with similar themes. Next the thesis contains a way and options of saving data on mobile devices. Follow types of synchronization of application with remote servers. In conclusion of thesis is stated a result of interview in zoo in Dvůr Králové nad Labem and evaluation of bachelor thesis. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30933 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvoření aplikace pro platformu Android, která umožní lepší orientaci v prostředí zoologických zahrad. Student splnil všechny požadavky, které byly uvedeny v zadání práce, kromě umístění na portál Google Play. V práci byl proveden průzkum v oblasti stávajících řešení a také v oblasti způsobů ukládání dat na mobilních zařízeních. Navržené aplikace jsou funkční. cze
dc.identifier.stag 24789 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account