Analýza možností nasazení Cloud computing

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Trakal, Matěj
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:47Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56201
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na otázku nasazení Cloud Computingu a porovnání aktuálně dostupných řešení na trhu. Výsledkem práce je navržení sady testů, pomocí kterých bude možné analyzovat vybrané možnosti technologie cloud. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 29454828 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cloud computing cze
dc.subject VMware vCloud cze
dc.subject Amazon AWS cze
dc.subject Microsoft Azure cze
dc.subject cloud cze
dc.subject IBM SmartCloud cze
dc.subject VMware vSphere cze
dc.subject Google App Engine cze
dc.title Analýza možností nasazení Cloud computing cze
dc.title.alternative Analysis of Cloud computing deployment options eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Drvota, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work is aimed to question of use cloud computing and comparision currently available solutions. Result of the work is develop test cases which can be used for analysis selected options of cloud computing technology. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30912 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla na požadované úrovni. Student reagoval na dotazy a připomínky z posudku vedoucího i oponenta. Zodpověděl dotazy členů komise. Dle vedoucího splnil autor práce všechny vytyčené cíle. Podle oponenta práce je vyhodnocení většiny sledovaných parametrů v zásadě kvalitativní, kvantitativní porovnání je z proncipu těžko proveditelné. cze
dc.identifier.stag 23003 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet