Funkční organické koloranty

Show simple item record

dc.contributor.author Eliáš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:40Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56180
dc.description.abstract Práce se zabývá funkčními organickými koloranty na bázi pyrrolinonového esteru a jejich schopnosti fluorescence zejména v pevné fázi. Tato schopnost je nezbytnou podmínkou pro případné využití těchto derivátů v optoelektronických zařízeních. Na vybraných derivátech diketopyrrolopyrrolů a methyliden pyrolinonů je demonstrován vliv různých funkčních skupin a konkurenčních nezářivých deaktivačních procesů na schopnost fluorescence. Pozornost je rovněž věnována alkylaci, která umožňuje zpracovatelnost jinak prakticky nerozpustných derivátů. cze
dc.format 86 s. + teze cze
dc.format.extent 7942216 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject pyrrolinonový ester cze
dc.subject diketopyrrolo-pyrroly cze
dc.subject methyliden-pyrrolinony cze
dc.subject alkylace cze
dc.subject fluorescence cze
dc.subject pyrrolinone ester eng
dc.subject diketypyrrolo-pyrroles eng
dc.subject methylidene-pyrrolinones eng
dc.subject alkylation eng
dc.subject fluorescence eng
dc.title Funkční organické koloranty cze
dc.title.alternative Functional organic colourants eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Červený, Libor cze
dc.contributor.referee Krýsa, Josef cze
dc.contributor.referee Kulhánek, Jiří cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work is engaged in functional organic colourants on the basis of pyrrolinone ester and their ability to fluoresce especially in solid state. This ability is crucial for their potential usage in optoelectronic devices. Influence of various functional groups as well as competitive non-radiation processes on fluorescence ability of selected diketopyrrolopyrrole and methylidene-pyrrolinone derivatives is demonstrated. The work is also focused on alkylation which enables process ability of otherwise almost insoluble derivatives. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29842 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.identifier.stag 25179 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account