Současný vliv ratingových agentur na postavení vybraných subjektů v EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řízek, Zdeněk cze
dc.contributor.author Bencová, Šárka
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:27Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56140
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o historickém vývoji hodnocení vybraných ekonomických subjektů až po současnost. V práci se budu také zabývat analýzou činností ratingových agentur, dále podmínkami pro vydávání ratingů a pravidly registrace a dohledu nad ratingovými agenturami. V neposlední řadě se zaměřím také na vliv vybraných ratingových agentur na chod některých ekonomických subjektů v regionu EU. Tato práce bude sloužit k pochopení problematiky hodnocení ratingových agentur. Práce by měla úspěšně vypovídat o vlivu ratingových agentur na ekonomické subjekty, které stále procházejí světovou krizí. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1299849 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Rating cze
dc.subject ratingové agentury cze
dc.subject ekonomické subjekty cze
dc.subject Evropská Unie cze
dc.subject rating agencies eng
dc.subject economic subjects eng
dc.subject the European Union eng
dc.title Současný vliv ratingových agentur na postavení vybraných subjektů v EU cze
dc.title.alternative The recent influence of the credit rating agencies on the status of the selected entities in the EU eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the historical development of the evaluation of selected businesses to the present. In this work, I will also address the analysis of the activities of credit rating agencies, as well as the conditions for the issuing of credit ratings and the rules of registration and supervision of the credit rating agencies. Finally, we will also focus on the impact of the selected rating agencies in the operation of some businesses in the EU region. This work will serve the understanding of the rating agencies. The work should be completed to testify about the impact of the credit rating agencies to economic subjects that are still in the global crisis. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30609 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence \par{ Studentka prezentovala výsledky bakalářské práce, kterou psala na téma Současný vliv ratingových agentur na postavení vybraných subjektů v~Evropské unii. Cílem práce byla deskripce historického vývoje hodnocení vybraných ekonomických subjektů po současnost, analýza činnosti ratingových agentur, podmínky vydávání ratingů a pravidla registrace a dohledu nad ratingovými agenturami. Následně studentka zodpověděla otázky vedoucího práce, která zněla: Poskytněte více informací o hodnocení jednotlivých zemí Evropské unie prostřednictvím některých ratingových agentur.\par} cze
dc.identifier.stag 22475 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account