Optimalizace veřejné dopravy na Horehroní - Horehronský integrovaný dopravní systém (HIDOS)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef cze
dc.contributor.author Kopecká, Pavla
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:15Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56106
dc.description.abstract Práce je zaměřena na sociodemografickou a dopravní analýzu oblasti Horehroní, jež se nachází ve středu Slovenska. Na základě této analýzy je vytvořen nový koncept organizace dopravní obslužnosti vzhledem k veřejné hromadné osobní dopravě, který je následně ověřován v programu OmniTRANS. V tomto programu je primárně vytvořen model současného stavu, se kterým je následně model návrhové stavu porovnáván. cze
dc.format 67 s., 31 s. příloh cze
dc.format.extent 17319782 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integrovaný dopravní systém cze
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject Horehroní cze
dc.subject Brezno cze
dc.subject OmniTRANS cze
dc.subject the integrated public transport system cze
dc.subject public transport cze
dc.title Optimalizace veřejné dopravy na Horehroní - Horehronský integrovaný dopravní systém (HIDOS) cze
dc.title.alternative Optimization of Public Transport on Horehroní - Integrated Public Transport System on Horehroní (HIDOS) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at socio-demographic and traffic analysis of the region "Horehroní", which is located in the centre of Slovakia. A new concept of organization of public transport, which is then verified in the programme OmniTRANS, is based on this analysis. The model of the current state is created as the first one, because model of new concept is compared with this. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30429 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila svou diplomovou práci a zodpověděla otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24651 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account