Prolínání hudby a poezie v subkultuře "vlasatců"

Show simple item record

dc.contributor.author Bosáková, Tereza
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:13Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56102
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o prolínání hudby a poezie v subkultuře vlasatců. Práce si dává za úkol zmapovat literární lyrickou tvorbu hudebníků (všech hudebních směrů, prezentovaných touto sociálně-kulturní skupinou) a možnosti prezentace jak hudebních, tak literárních děl. Práce se zaměřuje především na období let 1950-1989. cze
dc.format 108 s. cze
dc.format.extent 1593030 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Vlasatci cze
dc.subject poezie cze
dc.subject hudba cze
dc.subject hudebníci cze
dc.subject spisovatelé cze
dc.subject Hairy men eng
dc.subject poetry eng
dc.subject music cze
dc.subject musicians cze
dc.subject writers cze
dc.title Prolínání hudby a poezie v subkultuře "vlasatců" cze
dc.title.alternative Blending of Music and Poetry in the Subculture od so called "Hairy Man" eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the blending of music and poetry subculture hairy men. The work gives to map literary lyrical works of musicians (all musical trends, presented by the cultural group) and the possibility of presentation of musical and literary works. The work focuses on the period from 1950 to 1989. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D30303 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce. 2. Posudky vedoucího práce a oponenta. 3. Diskuse - terminologie, nedůslednost použití, technická výbava práce. cze
dc.identifier.stag 24409 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account