Colour Management for Applications Using Thermochromic Inks

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš cze
dc.contributor.author Kashtalyan, Katsiaryna
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:59Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56060
dc.description.abstract The objective of the thesis is to offset a two-component antifraud pattern with thermochromic and conventional inks achieving maximal colour match between the parts by means of colour management. The theoretic part comprises the information about colour spaces, colour management and thermochromic inks. Herein the questions of an ICC profile creation and evaluation, colour management workflow arrangement are studied, the structure and properties of thermochromic inks are considered. The experimental part describes the performed research, including the steps: the first test chart creating and printing, colour measuring, printing press ICC profile generating, performing the thermochromic ink overprint simulation by applying the profiles in ColorLab software application, creating and printing the second test chart, colour measuring and final evaluation of the profiles. According to the results, the maximal colour match was achieved for thermochromic overprints over two-component combinations of primary yellow-cyan and yellow-pink inks with area coverage 10?60 of either constituent. Better outcome was obtained for the line graphics. cze
dc.format 63 s. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject správa barev cze
dc.subject ICC profily cze
dc.subject barvová odchylka cze
dc.subject termochromní barvy cze
dc.subject colour management eng
dc.subject ICC profiles eng
dc.subject colour difference eng
dc.subject thermochromic inks eng
dc.title Colour Management for Applications Using Thermochromic Inks eng
dc.title.alternative Správa barev pro oblast termochromních barev cze
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Cílem diplomové práce je využití správy barev pro tisk ochranného prvku pomocí ofsetové techniky tak, aby část prvku přetištěná termochromní barvou byla v co největší barevné shodě s částí prvku tištěnou konvenčními barvami. Teoretická část obsahuje informace o barvových prostorech, správě barev a termochromních barvách. Zde je popsán způsob tvorby a hodnocení ICC profilů, způsoby správy barev a vlastnosti termochromních barev. V experimentální části je popsán postup zhotovení prvního testovacího obrazce a vytváření ICC profilů pro tiskový stroj a simulace přetisků termochromních barev pomocí aplikace ColorLab. Rovněž je popsán postup vytváření druhého testovacího obrazce a hodnocení barvové shody přetisků a jejich simulací. Podle výsledků maximální barvová shoda byla dosažena pro přetisky termochromní barvou přes kombinaci primárních barev žlutá-azurová, nebo žlutá-prupurova v případech, kdy plošné pokrytí obou primárních leželo v intervalu 10?60. Jako nejvhodnější se jevila grafika s menším podílem plných ploch. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30265 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence Ing. Petr Dzik, Ph.D.: Please extlain the negative parts of R-, G-, B- Golon matching function are avoided. doc.Ing. Michal Veselý, CSc.: What software did you use for visualization of color gamuts? doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.: Why only you as the author evalvated visually your prints? cze
dc.identifier.stag 24192 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account