Analýza resveratrolu a dalších antioxidantů ve víně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švecová, Blanka cze
dc.contributor.author Neoralová, Zuzana
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:42Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56017
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá stanovením resveratrolu a dalších významných fenolických látek ve vínech z České republiky pomocí kapalinové chromatografie, a také stanovením jejich antioxidační aktivity a celkového obsahu fenolických látek. V teoretické části jsou uvedeny základní charakteristiky vína, popis resveratrolu a dalších antioxidantů, stejně jako princip kapalinové chromatografie a metod stanovení antioxidační aktivity. V experimentální části je popsána analýza 16 vín, ve kterých byl stanoven resveratrol a dalších 5 fenolických látek pomocí systému HPLC CoulArray. Dále je zde popsáno stanovení celkového obsahu fenolických látek ve vínech, stanovení antioxidační aktivity metodami ABTS, DPPH a FRAP a přímé stanovení antioxidační aktivity EPR spektrometrií. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 3020724 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.5.2024 cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject resveratrol cze
dc.subject víno cze
dc.subject HPLC CoulArray cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject antioxidants eng
dc.subject resveratrol eng
dc.subject wine eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.title Analýza resveratrolu a dalších antioxidantů ve víně cze
dc.title.alternative Analysis of resveratrol and other antioxidants in wine eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the determination of resveratrol and other important phenolic compounds in wines from Czech Republic using liquid chromatography and it also deals with the determination of their antioxidant activity and total phenolics content. In the theoretical part some basic characteristics of wine, description of resveratrol and other antioxidants are given, as well as the principles of liquid chromatography and methods for antioxidant aktivity determination. In the experimental part the analysis of 16 wines is described, in which resveratrol and another 5 phenolic compounds were determined using the HPLC CoulArray system. Further, the determination of total phenolics content, determination of antioxidant activity using methods ABTS, DPPH and FRAP, and the direct determination of antioxidant activity using EPR spektrometry are descibed too. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31081 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta a členů komise. cze
dc.identifier.stag 24044 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account