Využití externího parkoviště pro účely vnitropodnikové logistiky ve firmě Procter & Gamble, Rakona s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Staněk, Jiří
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:26Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55972
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na vnitropodnikovou logistiku společnosti Procter & Gamble - Rakona s.r.o. a to konkrétně na vnitropodnikovou dopravu v průmyslovém závodě. Cílem je navrhnutí a ověření proveditelnosti nového režimu provozu externího parkoviště, který by umožňovalo zvýšení jeho kapacity tak, aby mohlo být využíváno i vozidly jedoucími do společnosti na vykládku surovin či obalů. Jako druhotný cíl je pak možné považovat snížení množství externalit, které jsou produkovány dopravní zátěží a mají vliv na okolí závodu. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 6251166 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject vnitropodniková logistika cze
dc.subject Procter & Gamble cze
dc.subject outsourcing služeb cze
dc.subject optimalizace externího parkoviště cze
dc.subject in-house logistic eng
dc.subject outsourcing of services eng
dc.subject optimization of external car park eng
dc.title Využití externího parkoviště pro účely vnitropodnikové logistiky ve firmě Procter & Gamble, Rakona s.r.o. cze
dc.title.alternative Utilization of external truck park for in-house logistics at the Procter & Gamble Rakona s.r.o. company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vožechová, Petra
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the in house Procter & Gamble - Rakona s.r.o. company logistics with main address to the in house logistics in industrial plant. The aim is to design a feasibility study of a new mode of operation of the external truck park, which would allow to increases its capacity so it could be used for inbound vehicles coming to the company for unloading the raw materials and packaging. As a secondary goal is possible to consider a reduction of the amount of externalities that are generated by traffic and they affects the area around the company. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30528 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21549 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account