Optimalizace zimní údržby místních komunikací ve městě Valašské Meziříčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav cze
dc.contributor.author Šnejdrla, Jan
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:22Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55959
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zimní údržbou místních komunikací města Valašské Meziříčí, kterou provádí pověřená organizace Technické služby Valašské Meziříčí s r. o. Diplomová práce obsahuje charakteristiku města Valašské Meziříčí s ohledem na zimní údržbu. V práci je provedena analýza současného stavu organizace zimní údržby a plánu zimní údržby místních komunikací města Valašské Meziříčí. Cílem řešení diplomové práce je předložit návrhy opatření a změn na zlepšení organizace zimní údržby místních komunikací včetně obnovy techniky, která zimní údržbu provádí. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1411485 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Místní komunikace cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject Valašské Meziříčí cze
dc.subject trasy vozidel cze
dc.subject zimní údržba cze
dc.subject Local roads cze
dc.subject optimization cze
dc.subject vehicle routes cze
dc.subject winter maintenance cze
dc.title Optimalizace zimní údržby místních komunikací ve městě Valašské Meziříčí cze
dc.title.alternative Optimization of winter maintenance of local roads in Valašské Meziříčí eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with winter maintenance of local roads in Valašské Mezirící carried out by the organization in charge of Valašské Meziříčí Technical Services s.r.o. This thesis contains characteristics of Valašské Meziříčí with regards to winter maintenance. An analysis of the current winter maintenance organization state and winter maintenance plan of local roads is provided. The aim of the outcome from this thesis is to present suggestions for precautions, changes and improvements within the organization of winter maintenance of local roads. Also the current technique renewal is discussed. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30423 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil svou diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24671 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account