Alternativní pohonné systémy autobusů z pohledu investičních a provozních nákladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotská, Hana
dc.contributor.author Hovorka, Lukáš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:05Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55913
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na alternativní pohonné systémy autobusů využívané v současnosti především v městské hromadné dopravě. Věnuje se nákladovým položkám vynakládaným na pořízení autobusů s alternativním pohonem a jejich následný provoz. Tato data pak porovnává s náklady autobusů s konvenčním pohonem. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1404317 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject alternativní pohony cze
dc.subject vodík cze
dc.subject elektrobusy cze
dc.subject hybridní cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject alternative fuels eng
dc.subject hydrogen eng
dc.subject electrobuses eng
dc.subject hybrid eng
dc.subject buses eng
dc.title Alternativní pohonné systémy autobusů z pohledu investičních a provozních nákladů cze
dc.title.alternative Alternative bus propulsion systems in terms of capital and operating expenditures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartman, Jaroslav
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The work focuses on alternative bus propulsion systems currently used mainly in public transport. It deals with expenditures items spent on acquisition and operation of alternative powered buses. These data were compared with expenditures of conventionally powered buses. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30521 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 24407 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account