Zásilkový prodej v Javě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Hataš, Václav
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:03Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55906
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vytvořit kancelářský program pro firmy zabývající se zásilkovým obchodem. Hlavní výstup programu je export zpracovaných objednávek do formátu, který akceptují přepravní služby. Program je vytvořen v programovacím jazyce Java. Veškerá databáze je vytvořena v MySQL a ke komunikaci mezi Javou a MySQL slouží ovladač JDBC. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 14088919 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Java cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject JDBC cze
dc.subject export cze
dc.subject zásilkové obchody cze
dc.subject mail order shops eng
dc.title Zásilkový prodej v Javě cze
dc.title.alternative Mail order sales in Java eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to develop an office program for companies engaged in the mail order business. The main output of the program is export the processed orders into a format, that transportation services accept. The program is developed in the programming language Java. All database is created in MySQL and for communication between Java and MySQL is used JDBC driver. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30969 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Obhajoba proběhla na požadované úrovni. Student zodpověděl dotazy a připomínky vedoucího práce i členů komise. Cílem práce bylo vytvořit program pro firmu zabývající se zásilkovým prodjem s využitím jazyka Java a databáze MySQL. V práci jsou dodrženy zásady DTP. Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a je v požadovaném rozsahu. cze
dc.identifier.stag 24830 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account