Kontroly nákladních silničních vozidel na pozemních komunikacích přepravujících materiál dle dohody ADR a živá zvířata

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Jedličková, Veronika
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:43Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55850
dc.description.abstract Charakteristika dvou speciálních druhů přeprav, popis příslušných orgánů provádějících kontroly vozidel a technologický postup kontrol dle druhu přepravovaných nákladů (ADR, živá zvířata), postup řešení postihů (kauce, sankce) v ČR. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 12103074 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject ADR cze
dc.subject kontrola cze
dc.subject nebezpečné věci cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject vozidla cze
dc.subject živá zvířata cze
dc.subject inspection eng
dc.subject dangerous material eng
dc.subject transport eng
dc.subject vehicles eng
dc.subject live animals eng
dc.title Kontroly nákladních silničních vozidel na pozemních komunikacích přepravujících materiál dle dohody ADR a živá zvířata cze
dc.title.alternative Inspection of goods road vehicles on the road transporting material according to ADR and live animals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated Characteristic of two special types of transport, a description of the relevant authorities which carry out checks on vehicles and technological process control according to the type of cargo (ADR, live animals) the procedure of dealing with penalties (deposit, sanctions) in the Czech Republic. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30363 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpoveděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 24691 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account