Vliv intenzity pojištění na ekonomický rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Jirková, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:34Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55824
dc.description.abstract Práce charakterizuje jednotlivé druhy pojištění a jejich význam pro společnost. Pomocí ukazatelů pojistného trhu poukazuje, jaký vliv má pojištění na ekonomický rozvoj. Práce je zaměřena na pojistný trh, jehož úroveň má podíl na vyspělost zemí a vliv na sílu ekonomiky. Součástí práce je analýza pojištěnosti obyvatel a případová studie úrazového pojištění. cze
dc.format 73 s., xii cze
dc.format.extent 1830629 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojištěnost cze
dc.subject pojišťovna cze
dc.subject pojišťovnictví cze
dc.subject pojistný trh cze
dc.subject riziko cze
dc.subject insurance eng
dc.subject rate of insurance eng
dc.subject insurance company eng
dc.subject insurance industry eng
dc.subject insurance market eng
dc.subject risk eng
dc.title Vliv intenzity pojištění na ekonomický rozvoj cze
dc.title.alternative Influence of insurance intensity on the economic development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čáslavská, Magdalena cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis characterizes the different types of insurance and their importance to society. Using indicators of the insurance market highlights the influence of insurance on economic development. The thesis is focused on the insurance market, because the level of the insurance market contributes to the advancement of countries and affects the strength of the economy. Part of this thesis is the analysis of population insurance rate and case study of accident insurance. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30318 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Vliv intenzity pojištění na ekonomický rozvoj. Cílem práce bylo zjistit vliv intenzity pojištění na ekonomický rozvoj ve vybraném odvětví. Součástí práce je analýza pojištěnosti obyvatel a případová studie úrazového pojištění.Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázky: Proč jste do výzkumné části zahrnula i respondenty, kteří spadají do věkové hranice 15 - 18 let? Uveďte alespoň 3 skupiny obyvatel (nejlépe podle druhu zaměstnání) a jim odpovídající druhy pojištění, jež jsou efektivním předpokladem jejich ekonomické stability. V práci chybí zpracování dotazníkového šetření, které bylo provedené a také vysvětlení vzorců. Cíl diplomové práce a název neodpovídal zpracovávanému obsahu diplomové práce. Studentka zaměřila práci na Vliv intenzity pojištění (propojištěnosti obyvatel) na jednotlivé obyvatele - například výhodnost úrazového pojištění, výhodnost životního pojištění apod. cze
dc.identifier.stag 22560 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account