Technologicko-ekonomické aspekty obsluhy traťového úseku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír cze
dc.contributor.author Kunešová, Eva
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:24Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55799
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá technologicko-ekonomickými aspekty obsluhy jednotlivých traťových úseků v obvodu Provozního pracoviště Praha-Uhříněves. Analyzuje stav systému obsluhy v současné době a po navrhované optimalizaci. Závěrem vyhodnocuje navržená technologická a ekonomická hlediska obsluhy traťových úseků. cze
dc.format 89 s., 49 s. cze
dc.format.extent 2870972 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject analýza cze
dc.subject obsluha cze
dc.subject traťový úsek cze
dc.subject náklady cze
dc.subject úspora cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject analysis cze
dc.subject operation cze
dc.subject railway track section cze
dc.subject costs cze
dc.subject savings cze
dc.subject optimization cze
dc.title Technologicko-ekonomické aspekty obsluhy traťového úseku cze
dc.title.alternative Technological and economic aspects of the operation of a railway track section eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis work is focused on a technological and economic aspects of the operation of the individual railway track sections in Prague-Uhrineves. This thesis analyzes the state of the operation system in the current state and after a proposed optimization. The final part of this work evaluates proposed technological and economic aspects of the operation of the individual railway track section. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30435 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpoveděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 24654 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account