Měřič vlhkosti materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří cze
dc.contributor.author Hnilička, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:19Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55787
dc.description.abstract Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro stanovení vlhkosti podlažních vrstev betonových podlah, kde jsou popsány zejména destruktivní a nedestruktivní metody měření. Práce dále zahrnuje popis funkce kapacitních senzorů. Dále je navržena vyhodnocovací elektronika pro demonstrování popisu funkce kapacitních senzorů, která je aplikována na měření vlhkosti vybraných stavebních materiálů. V závěru práce je provedeno testovací měření několika vybraných materiálů a následné zhodnocení konkrétního měření a funkce použitého kapacitního senzoru. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2153589 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject vlhkost cze
dc.subject metoda nedestruktivní cze
dc.subject kapacitní senzory cze
dc.subject ATmega16 cze
dc.subject RC oscilátor cze
dc.subject analogový komparátor cze
dc.subject humidity eng
dc.subject nondestructive method eng
dc.subject capacity sensores eng
dc.subject ATmega16 eng
dc.subject RC oscillator eng
dc.subject analog comparator eng
dc.title Měřič vlhkosti materiálů cze
dc.title.alternative Material moisture meter eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work provides an overview of methods for determining moisture of concrete floors where are described mainly destructive and nondestructive methods of measures in this work. This work includes description of the function capacitive sensors. In next parts of this work, there is designed evaluation electronics for demonstrate the function capacitive sensors which is aplicated for chosen materials moisture measurement. In conclusion, the testing measurement of the chosen material and subsequent evaluation of the overall measurement and working of the aplicated capacity sensor are done. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30979 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor práce vysvětlil připomínky členů komise. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky - velmi dobře mínus. cze
dc.identifier.stag 24618 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account