Analýza marketingového řízení se zaměřením na zlepšení výkonnosti vybrané firmy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf cze
dc.contributor.author Beránková, Petra
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:16Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55776
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu takového optimálního marketingového mixu, který povede k zlepšení výkonnosti podniku Jozef Ondruš RADIOTECHNIKA. Obsahem této práce je teoretická část obsahující popis pojmů marketingu a marketingového řízení. Praktická část diplomové práce obsahuje vypracovaný návrh optimálního komunikačního, produktového, cenového a distribučního mixu podniku Jozef Ondruš RADIOTECHNIKA. Na konci práce je definováno několik návrhů změn, které by měl podnik vzít v potaz pro zkvalitnění marketingového řízení. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 2904490 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Marketing cze
dc.subject marketingové řízení cze
dc.subject návrh optimálního marketingového mixu cze
dc.subject situační analýza cze
dc.subject marketing control cze
dc.subject suggestion of optimal marketing mix cze
dc.subject situational analysis cze
dc.title Analýza marketingového řízení se zaměřením na zlepšení výkonnosti vybrané firmy. cze
dc.title.alternative Analysis of marketing management with a focus on improving the performance of selected companies. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Morkus, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on establishment of such an optimal marketing mix which brings improvement of the performance efficiency of the company Jozef Ondruš - RADIOTECHNIKA. The content of the thesis is represented by a theoretical part incorporating description of marketing terms and marketing direction terminology. The practical part of this thesis contains a developed draft of an optimal communication, production, price and distribution mix of the company Jozef Ondruš - RADIOTECHNIKA. At the end of the work there are defined a few suggestions of changes which the company should take into consideration because of the improvement of the quality of marketing direction. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30058 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo vypracování návrhu komunikačního, logistického, cenového a výrobkového mixu tak, aby bylo dosaženo maximální úspěšnosti vybraného podniku. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce: 1. Budou návrhy a opatření na zkvalitnění marketingového řízení, uvedené v poslední kapitole DP realizované? 2. Který druh reklamy, uvedený na str. 21-25, vybraný podnik nejvíce používá? cze
dc.identifier.stag 22160 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account