Externí efekty dopravy a možnosti vyjádření jejich fiskálních dopadů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Mouralová, Aneta
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:16Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55775
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku externích efektů v dopravě. Zabývá se rozborem jednotlivých externích efektů a jejich kvantifikací v podmínkách České republiky a zahraničí. Dále se zabývá analýzou metod a nástrojů určených pro jejich internalizaci. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2163209 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject doprava cze
dc.subject externí efekty cze
dc.subject externí náklady cze
dc.subject externí přínosy cze
dc.subject internalizace cze
dc.subject transport eng
dc.subject external effects eng
dc.subject external costs eng
dc.subject external benefits eng
dc.subject internalisation eng
dc.title Externí efekty dopravy a možnosti vyjádření jejich fiskálních dopadů cze
dc.title.alternative External effects of transport and possible ways to express its fiscal impacts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartman, Jaroslav
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the issues of external effects of transport. It deals with the analysis of particular external effects and its quantification in conditions of the Czech Republic and also in foreign countries. It also deals with the analysis of methods and tools devoted for their internalisation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30541 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka dokázala svou diplomovou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 24512 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account