Bankrotní modely ve světle současného poznání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Šudová, Iveta
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:04Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55746
dc.description.abstract Cílem práce je rešerše výzkumů zaměřených na pozitiva a negativa, resp. silné a slabé stránky vybraných modelů a jejich přesnost v návaznosti na ovlivňující faktory. K ověření a rozšíření dosavadních poznatků dojde na základě jejich aplikace na vybraný vzorek podniků. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1035598 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject bankrotní modely cze
dc.subject Altmanovo Z-skóre cze
dc.subject indexy IN cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject bankruptcy models eng
dc.subject Altman Z-Score eng
dc.subject indexes IN eng
dc.title Bankrotní modely ve světle současného poznání cze
dc.title.alternative Models of Bankruptcy in the Light of Current Knowledge eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis on exploration of research studies and focusing on positive and negative aspects, particularly strong and weak points of chosen models. Verification and expansion of the knowledge will be based on application of a selected group of businesses. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30055 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce byla rešerše výsledků výzkumů bankrotních modelů a rozšíření poznatků aplikací na vybraný vzorek podniků. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce: 1. Popište problémy související s kvantifikací přesnosti jednotlivých modelů a výběrem toho nejúspěšnějšího. 2. Ve své práci uvádíte tři typy indexů Neumaierových, čím se tyto indexy liší? cze
dc.identifier.stag 22058 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account