Strategická analýza zemědělského družstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Zavoralová, Blanka
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:03Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55744
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Strategická analýza zemědělského družstva" je provedení strategické analýzy zvoleného družstva s cílem doporučení změn pro podporu jeho strategie. Zvolený subjekt je porovnán s konkurenčním podnikem a s odvětvím, ve kterém působí. Jsou zde vysvětleny metody a techniky pro analýzu vnitřního a vnějšího okolí subjektu, které budou použity pro zvolené družstvo. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 893830 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Strategie cze
dc.subject strategická analýza cze
dc.subject PESTE analýza cze
dc.subject Porterův model pěti hybných sil cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject Benchmarking cze
dc.subject Strategy eng
dc.subject strategic analysis eng
dc.subject PESTE analysis eng
dc.subject Porter´s five forces analysis eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Strategická analýza zemědělského družstva cze
dc.title.alternative The Strategic analysis of agricultural cooperative eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štěpánek, Lubomír cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis "strategic analysis of agricultural cooperatives" is the implementation of the strategic analysis of selected cooperatives with a view to a recommendation for changes to support his strategy. The selected entity is compared to the competing undertaking and with the industry in which it operates. There are explained the methods and techniques for the analysis of internal and external surroundings of the body, which will be used for the chosen cooperative. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30064 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Cílem práce je zhodnotit vnější a vnitřní prostředí zvoleného podniku, porovnat s konkurenčním podnikem a odvětvím a navrhnout změny vedoucí ke zlepšení současné pozice podniku.Otázky vedoucí práce: 1. Jaké další metody strategické analýzy by bylo možné použít pro hodnocení vnitřního prostředí zemědělského družstva? 2. Využívá vedení družstva podle Vašeho názoru dostatečně finanční analýzu? Které ukazatele považuje za významné? Otázky oponenta práce: 1. Jaký postup opatření by navrhla pro získání nových zaměstnanců z řad mladší generace. 2. Jaký je její názor na provoz pro družstvo neefektivní chov drůbeže. 3. Jaká aktivita (obchodní x výrobní) je pro zkoumané družstvo nejpřínosnější a zda ji lze ještě nějak dodatečně podpořit. cze
dc.identifier.stag 22550 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account