Stanovení vybraných aminokyselin v séru u pacientů s onemocněním jater

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman cze
dc.contributor.author Toiflová, Tereza
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:57Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55728
dc.description.abstract Práce je věnována stanovení aminokyselin u pacientů s jaterním onemocněním. Játra se podílejí, kromě jiného i na metabolismu aminokyselin. Byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení aminokyselin v séru. Před separací byly aminokyseliny derivatizovány naftalenem-2,3-dikarboxaldehydem. Pro separaci byla použita chromatografická kolona Discovery? Bio Wide Pore C18, 15 cm x 4,6 mm o velikosti částic 5 m. Deriváty byly monitorovány fluorescenčním detektorem. Mobilní fází A byla směs 10mmol/l NaH2PO4 a ethanolu v poměru 80:20, pH 7,2 ? 0,1 a mobilní fází B byla směs 10mmol/l NaH2PO4 a ethanolu v poměru 50:50, pH 7,2 ? 0,1. Analytické parametry metody u vybraných aminokyselin byly vyhovující. Linearita byla dosažena v celém rozsahu testovaných koncentrací. U pacientů s jaterním onemocněním byly v porovnání s kontrolní skupinou nalezeny statisticky významně vyšší hladiny histidinu, citrullinu, tyrosinu, methioninu a tryptofanu a nižší hladiny argininu. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 981587 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject jaterní onemocnění cze
dc.subject aminokyseliny cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cze
dc.subject naftalen 2,3 dikarboxaldehyd cze
dc.subject fluorescenční detekce cze
dc.subject liver disease eng
dc.subject amino acids eng
dc.subject high-performance liquid chromatography eng
dc.subject naphthalene 2,3 dicarboxaldehyde eng
dc.subject fluorescent detection eng
dc.title Stanovení vybraných aminokyselin v séru u pacientů s onemocněním jater cze
dc.title.alternative The determination of selected serum amino acids in patients with liver disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the determination of amino acids in patients with liver disease. Liver is involved, among other things the metabolism of amino acids. HPLC method for the determination of amino acids in serum was developed. Before the separation, amino acids were derivatized with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde. For separation was used chromatographic column Discovery? Bio Wide Pore C18 column, 15 cm x 4.6 mm with a particle size of 5 m. The derivatives were monitored by a fluorescence detector. Mobile phase A was a mixture of 10mmol/L NaH2PO4 and ethanol (80:20, v/v), pH 7.2 ? 0.1 and mobile phase B was a mixture of 10mmol/L NaH2PO4 and ethanol (50:50, v/v) pH 7.2 ? 0.1. Analytical parameters of method for the determination of selected amino acids were satisfactory. Linearity was achieved in the whole range of tested concentrations. Amino acid levels of patients with liver disease and a control group were compared with found significantly higher levels of histidine, citrulline, tyrosine, methionine and tryptophane and lower levels of arginine. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29893 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3.Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 23806 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account