Rozšíření logistických služeb o předmontážní operace ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Kučera, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:47Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55705
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku zpracování kalkulací s přihlédnutím na veškeré náklady spojené s logistickou činností výrobního podniku. Zabývá se také možným uplatněním synergie mezi dodavatelem logistických služeb a výrobním závodem. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 3586903 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject logistické náklady cze
dc.subject výrobní podnik cze
dc.subject analýza cze
dc.subject logistics costs eng
dc.subject manufacturing company eng
dc.subject analysis eng
dc.title Rozšíření logistických služeb o předmontážní operace ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Expansion of logistics services on pre-assembly operations in the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Michálek, Petr
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The work is focused on the issue of processing calculations, taking into account all costs associated with logistics activities of the producer. It also discusses the possible application of synergy between logistics service providers and production plant. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30513 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 24487 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account