Studium permeace par esenciálních olejů pórovitými lignocelulózovými materiály

Show simple item record

dc.contributor.advisor Češek, Břetislav cze
dc.contributor.author Baková, Marta
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:46Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55703
dc.description.abstract V předložené diplomové práci je studován vliv vybraných esenciálních olejů na hygroskopicitu lignocelulozových materiálů. Byla sledována kinetika vlhkosti vybrané lepenky v prostředí o různých relativních vlhkostech a par esenciálních olejů permeující skrz papírový roubík z lignocelulézové vlákniny. Studie byly provedeny v prostředí s různou relativní vlhkostí a také s nasycenými parami esenciálních olejů. Celkem byly proměřeny tři esenciální oleje, které mají největší baktericidní a fungicidní účinky. Testovány byly čtyři druhy lignocelulózových materiálů. Námětem práce je ochrana knižního fondu aplikací par esenciálních olejů. cze
dc.format 156 s. cze
dc.format.extent 2047307 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 9.5.2024 cze
dc.subject hygroskopicita cze
dc.subject esenciální oleje cze
dc.subject lignocelulózové materiály cze
dc.subject hygroscopicity eng
dc.subject essential oils eng
dc.subject lignocellulosic materials eng
dc.title Studium permeace par esenciálních olejů pórovitými lignocelulózovými materiály cze
dc.title.alternative Study of essential oils vapours permeation through porous lignocellulosic materials eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koplík, Milan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated In the present thesis isstudy the influence of selected essential oils to hygroscopicity of lignocellulosic materials. The kinetic of the moisture in the selected board was studied in environments with different relative humidity and vapours of essential oils which through the paper stopper from lignocellulosic material. The studies were performed in the environment with various relative humidity and with saturated vapours of essential oils, too. Three essential oils with the strongest bactericide and fungicide effect were used.Theme of thiswork is the protection of the book stock by applications of essentials oils vapours. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30021 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji diplomovou práci a vyjádřila se k připomínkám v oponentském posudku. prof. Ing. F. Potůček, CSc.: Vysvětlete graf: co znamená pojem změna hmotnosti. cze
dc.identifier.stag 24401 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account