Zlepšení systému cyklistické dopravy ve městě Chotěboř

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela cze
dc.contributor.author Ledvinka, Lukáš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:35Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55676
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy na území města Chotěboř. Práce analyzuje současný stav cyklistické dopravy v řešeném území. Na základě provedené analýzy jsou uvedeny jednotlivé návrhy změn vedoucích ke zvýšení dostupnosti cyklistické dopravy, bezpečnosti provozu a uspokojení potřeb uživatelů cyklistické dopravy na území města Chotěboř. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 4018320 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject stezka pro cyklisty cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject cyklotrasa cze
dc.subject dopravní proudy cze
dc.subject cycling transport cze
dc.subject cycle path cze
dc.subject safety cze
dc.subject cycle route cze
dc.subject traffic flows cze
dc.title Zlepšení systému cyklistické dopravy ve městě Chotěboř cze
dc.title.alternative System improvement of cycling transport in Chotebor city eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a cycling transport development in Chotebor city. The work analyzes the current state of cycling transport in the solved area. Based on the analysis are presented proposals of changes leading to increased availability of cycling transport, traffic safety and meet the needs of users of cycling in Chotebor city. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30434 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24655 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account