Fotorealistický model kampusu Univerzity Pardubice pro Google Earth

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Zbyněk cze
dc.contributor.author Frynta, Jan
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:33Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55672
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá 3D modelováním budov v programu Google SketchUp pro Google Earth. Rozměry budov byly vzaté z technických plánů Univerzity Pardubice nebo vlastnoručně změřené. Pro jejich zobrazení bylo potřeba použít program AutoCad a DWG TrueView. K dosažení reálného vzhledu budov byly vyfotografované snímky retušovány a seskupeny v Photoshopu. Dále následoval import obrázků na stěny modelů v programu Google SketchUp a poslední řadě byl model budov exportován do Google Earth. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 2393625 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Google SketchUp cze
dc.subject textura cze
dc.subject Google Earth cze
dc.subject modelování cze
dc.subject texture eng
dc.subject modeling eng
dc.title Fotorealistický model kampusu Univerzity Pardubice pro Google Earth cze
dc.title.alternative A photorealistic model of the University of Pardubice campus for Google Earth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the modeling of 3D buildings in program Google SketchUp which is developed for Google Earth. Sizes of the buildings were taken from technical plans of the University of Pardubice or by self-measuring. For view all needed plans was used a program AutoCad DWG TrueView. To achieve realistic looking of the buildings were photographed images retouched and grouped in Photoshop. The next step was importing pictures on model's walls in Google SketchUp and as the final step were models exported to Google Earth. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30936 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce se zabývá 3D modelováním budov v programu Google SketchUp pro Google Earth. Rozměry budov byly vzaté z technických plánů Univerzity Pardubice nebo vlastnoručně změřené. Pro jejich zobrazení bylo potřeba použít program AutoCad a DWG TrueView. Pěkně a přehledně zpracovaná bakalářská práce, která bude sloužit k navigování a orientaci budoucích uchazečů o studium na Univerzitě v Pardubicích. Výsledná aplikace je funkční a použitelná. Využitelné jako virtuální navigátor. cze
dc.identifier.stag 24781 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account