Porovnání ekonomických fakult na veřejných vysokých školách v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej cze
dc.contributor.author Eichlerová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:30Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55666
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vybraných ekonomických fakult veřejných vysokých škol v České republice. V teoretické části se nalézá úvod do problematiky školství, jsou zde uvedeny jednotlivé fakulty a dále také metody, pomocí kterých jsou porovnávány. V praktické části je zaměřena na samotné porovnání ekonomických fakult podle zvolených metod, jejich zhodnocení a posouzení. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1387485 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.4.2015 cze
dc.subject Ekonomické fakulty cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject nezaměstnanost absolventů cze
dc.subject Faculties of economics cze
dc.subject comparison cze
dc.subject unemployment of graduates cze
dc.title Porovnání ekonomických fakult na veřejných vysokých školách v České republice cze
dc.title.alternative Comparison of faculties of economics at public universities in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is engaged the comparison of faculties of economics at public universities in the Czech Republic. In the theoretical part, there is introduction to the topic of education, there are said the economic faculties and the methods, which are used for comparison. The practical part is focused on the comparison of faculties of economics, using selected methods, their evaluation and assessment. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30681 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo z různých pohledů porovnat ekonomické fakulty na veřejných vysokých školách v ČR. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Které fakulty jsou přímými konkurenty pro FES? 2. Jaké jsou silné stránky FES? cze
dc.identifier.stag 22807 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account