Hrobová výbava v době římské v Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiráň, Luboš
dc.contributor.author Střihavková, Lenka
dc.date.accessioned 2014-05-20T16:03:46Z
dc.date.available 2014-05-20T16:03:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54614
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá nálezy z hrobů doby římské v Čechách. Popisuje obsah stovky hrobů z různých pohřebišť, srovnává jej a poukazuje na rozdíly ve výbavách ve starší a v mladší době římské. cze
dc.format 61 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject doba římská cze
dc.subject pohřbívání cze
dc.subject milodary cze
dc.subject žárové hroby cze
dc.subject kostrové hroby cze
dc.subject spony cze
dc.subject keramika cze
dc.subject hřebeny cze
dc.subject picí rohy cze
dc.subject opasky cze
dc.subject bronz cze
dc.subject železo cze
dc.subject Roman Period eng
dc.subject burial eng
dc.subject charitable gifts eng
dc.subject cremation eng
dc.subject skeleton graves eng
dc.subject buckles eng
dc.subject pottery eng
dc.subject combs eng
dc.subject drinking horns eng
dc.subject belts eng
dc.subject bronze eng
dc.subject iron eng
dc.title Hrobová výbava v době římské v Čechách cze
dc.title.alternative Funeral equipment of roman period graves in Bohemia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Titz, Pavel
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Submitted work deals with findings from graves of roman period in Bohemia. It describes contents of hundreds of graves in different burial grounds, it compares this contents and it rates differences between the older and the younger part of roman period. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana hmotných památek cze
dc.thesis.degree-name bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27709
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account