Návrh systému řízení železniční zasílatelské společnosti zřízené jako dceřinná společnost ČD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Vladimír
dc.contributor.author Neruda, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-03-27T08:01:37Z
dc.date.available 2014-03-27T08:01:37Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54555
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá spedičními službami na železnici. Jsou to služby, které doplňují samotný přepravní proces. Hlavním cílem práce je navrhnout systém řízení železniční zasílatelské společnosti. Diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá analýzou dopravy a speciálně železniční dopravy. Obsahuje i obecné pojednání o spedici. V další části je zhodnocena činnost společnosti Želsped. Ta provádí některé spediční služby v mezinárodní železniční přepravě. Závěrečné kapitoly obsahují vlastní návrh transformace společnosti, návrh organizační a územní struktury. Výsledkem práce je zjištění, že spediční služby na železnici jsou velmi důležité pro rozvoj Českých drah, s.o. Těmito službami se musí zabývat samostatná firma. Jako nejefektivnější se jeví akciová společnost, na jejímž řízení by se podílely i České dráhy. cze
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject spedice cze
dc.subject management cze
dc.subject strategie cze
dc.subject rail transport eng
dc.subject forwarding eng
dc.subject strategy eng
dc.title Návrh systému řízení železniční zasílatelské společnosti zřízené jako dceřinná společnost ČD cze
dc.title.alternative Draft control system forwarding company established as a subsidiary ČD eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1996
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the railway spedition services, which completes transportation process. The main objective of this work is the design of the system of the railway forwarding firm. The openning chapters deal with the analysis of the transport and especially the railway transport. It also contains common tract about the forwarding. The other part evaluate the activity of company, which is called "Želsped". This company provides its forwarding in the international railway transport. The final chapters contain the own project of the transformation of the company, the project of the organization and therritory structure. Result of this work is the fact, that the railway spedition services are very important for development of company, which is called "České dráhy, s.o.". These services should be offered by an independent company. Stock company appears as the most effective. České dráhy would take share in the management of stock company. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29727 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account