Produkce specifického výrobku a jeho distribuce do odlišných teritorií: dopady přechodu na evropské standardy jakosti do souvisejících procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Orava, František
dc.contributor.author Novotná, Gabriela
dc.date.accessioned 2014-03-11T12:03:43Z
dc.date.available 2014-03-11T12:03:43Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54539
dc.description.abstract Ve své diplomové práci zpracované na téma "Produkce specifického výrobku a jeho distribuce do odlišných teritorií. Dopady přechodu na evropské standardy jakosti do souvisejících procesů" jsem popsala jednotlivé fáze "života" výrobku. Pro svou práci jsem si zvolila modelový výrobek zadavatele diplomové práce, kterým jsem se začala zabývat v období zahájení distribuce. Objasnila jsem procesy, kterými výrobek musí za svůj život projít. Protože jde o výrobek specifický, jsou některé procesy složitější a náročnější vzhledem ke stanovenému výrobku. Dále jsem se zabývala ekonomickou stránkou výrobku. Pro své výpočty jsem využila metod kvalifikovaných odhadů. Na základě těchto metod jsem vypočetla výši celkových nákladů na distribuci výrobku v ČR a ve vybraných světových teritoriích, množstevní návratnost a očekávanou dobu návratnosti pro výrobce, distributora a uživatele. cze
dc.format 69 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject výrobky cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject evropské standardy jakosti cze
dc.subject products eng
dc.subject distribution eng
dc.subject european quality standards eng
dc.title Produkce specifického výrobku a jeho distribuce do odlišných teritorií: dopady přechodu na evropské standardy jakosti do souvisejících procesů cze
dc.title.alternative Production of specific product and its distribution within different territories: european quality standardisation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1999
dc.description.abstract-translated In my Master paper "Production of specific product and its distribution within different territories. European Quality Stanndardisation." I describe phases of product life. I have chosen a model product of the person ordering the diploma work for my work and I have begun to deal with the product in the period of commencement of its distribution. I have desribed the processes the comes through during the period of its life. As a specific product is considered some processes are more complicated and demanding in comparisom with a standard product. Further I have been dealing with the economic aspect of the product. I have used methods of qualified estimates for my calculations. On basis of these methods I have calculated the sum of total cost for distribution of the product in the Czech Republic and in the chosen world territories, quantitative return and the expected period of return for the producer, distributor and user. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29674 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account