Vznik a vývoj systému věznic v Čechách a na Moravě - příklad Valdice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel cze
dc.contributor.author Koťátko, Karel
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:56:24Z
dc.date.available 2014-03-05T13:56:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54522
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vývojem věznice Valdice od jejího vzniku až po rok 1989. Pokouší se nastínit přeměnu Valdic z kartuziánského kláštera v období vlády Josefa II. až do dob porevolučních. Zaměřuje se také na změny architektonického rázu a změny vnitřního řádu a chodu věznice. Diplomová práce je doplněna obrazovou přílohou. cze
dc.format 114 s. cze
dc.format.extent 1838414 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.11.2014 cze
dc.subject věznice Valdice cze
dc.subject historie vězeňství cze
dc.subject vývoj a proměny věznic cze
dc.subject prison Valdice eng
dc.subject history of prison systems eng
dc.subject development and changes of prison eng
dc.title Vznik a vývoj systému věznic v Čechách a na Moravě - příklad Valdice cze
dc.title.alternative Origin and development of the prison´s system in the Bohemia and Moravia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated My thesis deals with the development of prison Valdice from its inception to the year 1989. It attempts to outline the transformation of Valdice Carthusian monastery in the reign of Joseph II. to the time of post-revolution. It also focuses on the architectural character and changes in the internal order and the prison. The thesis is accompanied by pictures. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29598 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Student prezentoval svou diplomovou práci a reagoval na dotazy z posudků a členů komise cze
dc.identifier.stag 15841 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account