Posouzení a návrh změny organizace dopravy na křižovatce ulic Jana Palacha a Teplého v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Šulek, Jan
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:56:11Z
dc.date.available 2014-03-05T13:56:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54492
dc.description.abstract Autor se v práci zabývá analýzou současného stavu dopravy v dané lokalitě a v další části také možným návrhem změny organizace dopravy. Výsledkem této práce je nalezení optimálního řešení dopravy dané křižovatky. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 3186374 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject doprava cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject provoz cze
dc.subject změny cze
dc.subject traffic eng
dc.subject intersections eng
dc.subject designs eng
dc.subject trasport organization eng
dc.subject operations eng
dc.subject changes eng
dc.title Posouzení a návrh změny organizace dopravy na křižovatce ulic Jana Palacha a Teplého v Pardubicích cze
dc.title.alternative Assessment and draft amendments to the organization of transport at the intersection of Jana Palacha and Teplého in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jirsa, Vojtěch
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The autor analyzes the current state of traffic in the area and other parts also possible proposal for changes in the organization of transport. The result of this work should be to find the optimal solution of the traffic intersection. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29632 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a reagoval na připomínky komise. cze
dc.identifier.stag 21348 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account