Letectví v Chrudimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Teplý, Jaroslav cze
dc.contributor.advisor Masarykova letecká liga cze
dc.contributor.author Severýn, Libor
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:56:10Z
dc.date.available 2014-03-05T13:56:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54490
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám tématem Letectví v Chrudimi. Práce je časově vymezena od počátků letectví po konec osmdesátých let dvacátého století. Předmět práce je vliv letectví, letecké techniky a zázemí na ţivot ve městě a j eho nejbliţší okolí. Úvodní kapitoly této práce jsou zaměřeny na letecké začátky, vývoj letecké techniky a spolků. Další část se věnuje stavbě letiště v Chrudimi. V závěrečné části se práce věnuje letectví během druhé světové války a poválečnému období. Já dro diplomové práce tvoří výzkum archivních pramenů ze Státního okresního archivu v Chrudimi, které jsou doplněny odbornou literaturou. cze
dc.format 132 s. cze
dc.format.extent 1024177 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject letiště cze
dc.subject airports eng
dc.subject letectví cze
dc.subject Aerokluby cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject aviation eng
dc.subject Masaryk aviation legue eng
dc.subject aeroklubs eng
dc.title Letectví v Chrudimi cze
dc.title.alternative Aviation in Chrudim eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the topic of Aviation in Chrudim. The subject of this work is the influence of aviation, aviation technology and envinroment on the city and nearest environs. Prelimiary chapter of the work show s the beginnings of aviation, progress aviation technology and society. The following part describes airport building process. In the concluding part of the work shows aviation durign World War II and post - war period. My thesis is focused on researching t he archival sources from Státní okresní archiv Chrudim and literature. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29919 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Kandidát představil diplomovou práci Předenesení posudků - jsou v příloze Diskuse: začlenění historického příběhu do obecných souvislostí cze
dc.identifier.stag 20054 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account