Obnova vozového parku z hlediska nákladů v dopravní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Erlebach, Patrik
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:56:09Z
dc.date.available 2014-03-05T13:56:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54486
dc.description.abstract Práce je věnována obnově vozového parku z pohledu nákladů, tato problematika je řešena na příkladu konkrétní společnosti LOG - IN CZ s.r.o. Práce popisuje náklady dopravní společnosti, charakteristiku společnosti LOG - IN CZ s.r.o., dále je uveden teoretický návrh obnovy vozového parku a v poslední části je vypracováno zhodnocení návrhu obnovy vozového parku. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1128713 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject vozové parky cze
dc.subject náklady cze
dc.subject financování cze
dc.subject opravy cze
dc.subject údržby cze
dc.subject pohonné hmoty cze
dc.subject vehicle fleets eng
dc.subject costs eng
dc.subject financing eng
dc.subject repairs eng
dc.subject maintenances eng
dc.subject fuels eng
dc.title Obnova vozového parku z hlediska nákladů v dopravní společnosti cze
dc.title.alternative Fleet renewal cost in transportation company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Event, Martin
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The thesis attends to renovation of truck fleet in terms of costs. The topic is going to be solved by an example of existing company "LOG - IN CZ s.r.o.". The work describes costs in a transport company than specification of the company LOG - IN CZ s.r.o. is introduced. A theoretical concept of the fleet renovation is considered in a next part. There is an evaluation of the suggested renovation concept specified in the last chapter. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29703 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21390 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account