Rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František cze
dc.contributor.author Cimburek, Josef
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:59Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54472
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové. Záměrem je umožnění plynulého průjezdu ze všech větví křižovatky, modernizace točny MHD a umožnění bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Práce je vypracována ve stupni pro stavební povolení. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 23820517 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject zastávky cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject cyklostezky cze
dc.subject úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu cze
dc.subject roundabouts cze
dc.subject bus stop cze
dc.subject car parks cze
dc.subject local roads cze
dc.subject bicycle paths cze
dc.subject modifications for people with reduced mobility cze
dc.title Rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové cze
dc.title.alternative Reconstruction of the intersection Na Drážce street and Věry Junkové street eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holý, Jakub cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation is dealing with the reconstruction of crossroad intersecting Na Drážce street and Věry Junkové street. The purpose of this work is enabling of free transit from all directions, modernization of terminal station for Public City Transport and enabling of free passage of pedestrians and cyclists. This dissertation is worked out on the level of building permission. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32538 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 23236 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account