Elektrodialýza organických kyselin

Show simple item record

dc.contributor.author Kaláb, Jiří
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:53Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54463
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá studiem vsádkové elektrodialýzy binárních systémů vodných roztoků organických kyselin, z nichž byly vybrány kyseliny šťavelová, jantarová, maleinová, vinná, glutarová a citrónová. cze
dc.format 220 s. + teze cze
dc.format.extent 4751185 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject organické kyseliny cze
dc.subject elektrodialýza cze
dc.subject modifikovaná metoda UNIFAC cze
dc.subject model transportu hmoty cze
dc.subject potenciálová ztráta komorového páru cze
dc.subject spotřeba energie cze
dc.subject organic acids eng
dc.subject electrodialysis eng
dc.subject modified UNIFAC method eng
dc.subject mass transport model eng
dc.subject potential difference in cell pair eng
dc.subject energy consumption eng
dc.title Elektrodialýza organických kyselin cze
dc.title.alternative Electrodialysis of organic acids eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Balcar, Miroslav cze
dc.contributor.referee Mejta, Vladimír cze
dc.contributor.referee Tvrzník, David cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with experimental investigation of the batch electrodialysis of binary systems of organic acids in aqueous solutions. For the purposes the following dicarboxylic organic acids were used: oxalic acid, succinic acid, maleic acid, tartaric acid, glutaric acid and citric acid. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemické inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29718 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 23295 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account