Measures to Increase Safety and Improve National Road Transport Network and Traffic Situation in South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volek, Josef cze
dc.contributor.author Sihlangu, Isaai Lawrance
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:50Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54458
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na opatření ke zvýšení bezpečnosti silniční sítě ve vnitrostátní přepravě v Jižní Africe prostřednictvím provádění RRRBTTN (spolehlivá dopravní síť železniční, silniční, autobusové dopravy a taxislužby). Dále bude bakalářská práce zaměřena hlavně na to, jak nejlépe implementovat dopravní síť, která významně sníží současnou úroveň silničních nehod a dopravní kongesce na silnicích Jihoafrické republiky. V práci budou navržena možná řešení stávajících problémů na jihoafrických silnicích, dále bude diagnostikováno co je potřeba zlepšit, jaká opatření je nutno přijmout a jakým způsobem může být infrastruktura inovována a vylepšena v porovnání se současným stavem. V práci je navrženo jak zlepšení na těchto dopravních sítích provést, což v konečném důsledku může vést k dosažení stanoveného cíle, to znamená: Jak minimalizovat počet silničních nehod na jihoafrických silnicích a zároveň maximalizovat využití RRRBTTN v naději na výrazné snížení ztrát na lidských životech na silniční síti. cze
dc.format 71 cze
dc.format.extent 5121276 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Vnitrostátní silniční síť cze
dc.subject dopravní kongecse cze
dc.subject integrovaný dopravní systém cze
dc.subject lokační úlohy cze
dc.subject železniční síť cze
dc.subject National road transport network cze
dc.subject Bus transport networks cze
dc.subject Congestions cze
dc.subject Integrated transport cze
dc.subject Location theory cze
dc.subject Railway transport network cze
dc.title Measures to Increase Safety and Improve National Road Transport Network and Traffic Situation in South Africa cze
dc.title.alternative Measures to Increase Safety and Improve National Road Transport Network and Traffic Situation in South Africa eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Greiner, Karel cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis proposes measures to increase safety of national road transport networks in South Africa through the implementating of a Reliable railway, road, bus and taxi transport network (RRRBTTN). The main focus of this bachelor thesis will be on how best to implement a transport network that will be able to reduce the current road accidents and the high congestion rate on the South African national roads network. I will be using a hypothesis (Indentification of the current problem and a proposed solutions to these problems) approach which will outline a proposed solutions to the current transport problems on the South African roads and a diagnosis of what needs to be implemented in bettering these infrastructure and the how-to structure that will be used to formulate and upgrade the current situation. Transport networks structures that needs to be remodelled and how to implement these networks which will ultimately lead to what this thesis seeks to achieve: How to minimize roads carnages and congestions on the South African roads by maximizing the use of RRRBTTN and maximize usage of this network which will lead to decrease in loss of life on those South African roads. eng
dc.description.department Katedra informatiky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Aplikovaná informatika v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student reagoval na připomínky uvedené v posudcích vedoucího a oponenta bakalářské práce, zodpověděl dotazy členů komise cze
dc.identifier.stag 17342 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account