Zpřístupnění města Kutná Hora handicapovaným turistům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Faltín, Aleš
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:49Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54455
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na zpřístupnění města Kutná Hora handicapovaným turistům. V práci jsou navrženy dvě bezbariérové trasy, které propojují nejvýznamnější turistické objekty v tomto městě. Na těchto trasách je vyhodnocen současný stav jednotlivých kritických míst z hlediska bezbariérového pohybu a přístupu a následně jsou navrhnuty úpravy pro zlepšení situace. Součástí práce je ekonomické zhodnocení navrhovaných stavebních úprav a možné zdroje jejich financování. cze
dc.format 93 s. cze
dc.format.extent 1849577 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Kutná Hora cze
dc.subject bezbariérové trasy cze
dc.subject osoby s omezenou schopností pohybu a orientace cze
dc.subject bezbariérová doprava cze
dc.subject barrier free route eng
dc.subject people with impaired movement and orientation ability eng
dc.subject barrier free transportation eng
dc.title Zpřístupnění města Kutná Hora handicapovaným turistům cze
dc.title.alternative Disclosure of the Kutna Hora city to handicapped tourists eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Málková, Marie
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the disclosure of Kutna Hora city to handicapped tourists. There are proposed two barrier-free routes, which connect the major tourist sites in the city. The current status of the critical points is evaluated in terms of barrier-free movement and access on the each route, and subsequently modifications to improve the situation are proposed. Part of this thesis is an economic evaluation of the proposed building modifications and the possible sources of funding. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29707 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21392 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account