Interpretace výsledků měření vlnkovitosti koleje v různých vlnových pásmech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Scholle, Stanislav cze
dc.contributor.author Kycl, Pavel
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:48Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54452
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na interpretaci výsledků nově instalovaného měřicího systému RCMS na měřicím voze železničního svršku Technické ústředny dopravní cesty Správy železniční dopravní cesty, s. o. V práci jsou popsány principy vyhodnocování měřicího systému RCMS, na základě kterých byly pozorovány naměřené úseky železničních tratí. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 18269198 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject mikrogeometrie cze
dc.subject vlnkovitost cze
dc.subject vlnové pásmo cze
dc.subject klouzavý průměr cze
dc.subject směrodatná odchylka cze
dc.subject microgeometry cze
dc.subject corrugation cze
dc.subject wavelength band cze
dc.subject moving average cze
dc.subject standard deviation cze
dc.title Interpretace výsledků měření vlnkovitosti koleje v různých vlnových pásmech cze
dc.title.alternative Interpretation of measurement results corrugation tracks in different wavelength bands eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartmann, Miroslav cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the interpretation of the results of the newly installed RCMS measuring system on the railway superstructure vehicle of the Technical Infrastructure Centre, belonging to the Railway Infrastructure Administration, s. o. In the text, the principles of evaluating the RCMS measuring systems are described; the measured railway sections have been observed on the basis of these principles. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32536 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 20350 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account