Koncept nového zámkového systému zavazadlového prostoru Beta HKS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jan
dc.contributor.author Suchan, Martin
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:38Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54428
dc.description.abstract Práce se zabývá projektem nového zámkového systému zavazadlového prostoru Beta HKS společnosti Kiekert. Autor zjišťuje požadavky na zámky zavazadlového prostoru a analyzuje trh s těmito zámky. Na základě zjištěných informací je navržen nový koncept Beta HKS s ohledem na Low-Cost a zaměřením na asijský trh. cze
dc.format 100 s. cze
dc.format.extent 6982318 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.11.2023 cze
dc.subject zámkové systémy cze
dc.subject zámky zavazadlového prostoru cze
dc.subject kufrové zámky cze
dc.subject ECE R11 cze
dc.subject FMVSS 206 cze
dc.subject latch systems eng
dc.subject tailgate latches eng
dc.subject trunk latches eng
dc.title Koncept nového zámkového systému zavazadlového prostoru Beta HKS cze
dc.title.alternative Concept of a new Beta HKS trunk latch eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lapka, Bohumil
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The work deals with the project of a new trunk latch Beta HKS of Kiekert. The author finds the requirements for trunk latches and analyzes the market of these latches. Based on the information gathered, a new concept of Beta HKS was designed with regard to low-cost and focused on the Asian market. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29629 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Při obhajobě diplomové práce diplomant komisi seznámil s rozsáhlou databází současných technických řešení zámkových systémů, včetně zákonných požadavků a dostupných zákaznických požadavků, které jsou na tyto systémy kladeny. Na základě nasbíraných dat diplomant definoval základní parametry nevého produktu, kterému se věnoval po konstrukční stránce. Na otázky opneneta i členů komise odpovídal věcně správně. cze
dc.identifier.stag 20810 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account