Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maur, Eduard
dc.contributor.author Nekvapil, Ladislav
dc.date.accessioned 2014-03-05T10:23:00Z
dc.date.available 2014-03-05T10:23:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54270
dc.description.abstract Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských poměrů jsou pak sledovány s využitím mikrohistorických přístupů v rámci panství Rychmburk (jižní část Chrudimska). Kromě reflexe tuzemské i zahraniční literatury byla využita řada písemných pramenů různé provenience. Metodologicky se práce opírá zejména o přístupy sociálních dějin a historické antropologie. cze
dc.format 221 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject rekatolizace cze
dc.subject nekatolíci cze
dc.subject protestanti cze
dc.subject evangelíci cze
dc.subject Čechy cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject 17.-18. století cze
dc.subject religion eng
dc.subject recatholisation eng
dc.subject non-Catholics eng
dc.subject protestants eng
dc.subject evangelicals eng
dc.subject Bohemia eng
dc.subject 17th-18th century eng
dc.title Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781 cze
dc.title.alternative The non-Catholic of Eastern Bohemia during the Baroque and the Enlightenment: the Chrudim region between the years 1621 and 1781 eng
dc.type rigorózní práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The essay deals with the phenomenon of (secret) non-Catholicism in Eastern Bohemia in the 17th and 18th centuries with special emphasis on the situation in then the Chrudim region. Selected aspects of the religious conditions are observed using the micro-historical approaches at the Rychmburk manor (southern part of the Chrudim region). Series of different historical sources was used apart from the reflection of the domestic and abroad literature. From the methodological point of view the work is based on the approaches of social history and historical anthropology. eng
dc.thesis.degree-name PhDr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29716
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account