Databáze dodacích míst České pošty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Benedikt, René
dc.date.accessioned 2014-03-05T08:19:57Z
dc.date.available 2014-03-05T08:19:57Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54269
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na úlohu Databáze dodacích míst České pošty (dále jen DDM). Zabývá se jejím významem a charakteristikou, vymezuje důležité pojmy a seznamuje se zpracováním úlohy na různých úrovních. Zaměřuje se na některé těžkosti a problémy při praktickém udržování dat v DDM ve stále aktuálním a správném tvaru a navrhuje pracovní postupy řešení této problematiky. Dále jsou v práci stručně popsány ostatní úlohy (například: SIPO 2000, Platební styk, Automatizovaná balíková dodejna), které využívají údajovou základnu z DDM s uvedením dalších možností využití DDM v těchto úlohách. Na závěr je navržena programová modernizace úlohy a zhodnocen její celkový význam jako produktu České pošty, s.p. v konkurenčním prostředí. cze
dc.format 37 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject databáze cze
dc.subject dodací místa cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject database eng
dc.subject delivery sites eng
dc.subject Czech Post eng
dc.title Databáze dodacích míst České pošty cze
dc.title.alternative Czech Post places of delivery database eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2000
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the role of database delivery sites Czech Post (DDM). It deals with the meaning and characteristics, defines important concepts and introduces the processing tasks at various levels. It focuses on some of the difficulties and problems of practical maintenance data in the DDM in an increasingly current and correct shape suggests a workflow solution to this problem. The thesis briefly describes other tasks (for example: SIPO in 2000, payments, automated parcel dodejna) that use data base of DDM indicating the range of uses DDM in these tasks. In conclusion, the proposed program of modernization tasks and evaluates its overall importance as a product Czech Post, dp in a competitive environment. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29659 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account