Návrh na uplatnění a způsob organizace IDS v regionu Liberec

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezáč, Jaromír
dc.contributor.author Minařík, Petr
dc.date.accessioned 2014-03-04T11:16:01Z
dc.date.available 2014-03-04T11:16:01Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54265
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o možnostech spolupráce různých druhů doprav v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Cílem je časové, prostorové a tarifní zkoordinování stávajícího dopravního systému. Navržená opatření se snaží snížit náklady na dopravní obslužnost území. Ušetřenými prostředky je poté možno dále zdokonalovat navržený integrovaný dopravní systém. Tím bude zabráněno nežádoucímu nárůstu individuální automobilové dopravy. cze
dc.format 83 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject integrace cze
dc.subject hromadná doprava cze
dc.subject dopravní systém cze
dc.subject integration eng
dc.subject public transport eng
dc.subject transport system eng
dc.title Návrh na uplatnění a způsob organizace IDS v regionu Liberec cze
dc.title.alternative A proposal for effective implementation and organization of IDS in the Liberec region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1999
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with the possibilities of cooperation of different kinds of transportation in agglomeration Liberec - Jablonec on Nisa. The objective of the work is the time, space and tariff coordination of the existing system of transportation. The measures suggested try to lower the costs of transport attendance upon the territory. The means economized may be used further to improve the proposed integrated system of transportation. This will prevent from undesirable growing of individual car transportation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29652 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account