Metody charakterizace polovodivých termoelektrických materiálů

Show simple item record

dc.contributor.author Kašparová, Jana
dc.contributor.author Drašar, Čestmír
dc.date.accessioned 2014-02-11T11:58:19Z
dc.date.available 2014-02-11T11:58:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-7395-735-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54193
dc.description.abstract V tomto článku jsou shrnuty metody používané k charakterizaci polovodivých, v našem případě termoelektrických materiálů. Tyto materiály jsou používané již řadu let v termoelektrických (TE) aplikacích pracujících při teplotách blízkých teplotě místnosti. Obecně jsou tyto aplikace založeny buď na Peltierově jevu (TE chladiče) nebo na jevu Seebeckově (TE generátory). Zkoumané vzorky mohou být monokrystalické nebo polykrystalické. Monokrystaly jsou pěstovány modifikovanou Bridgmanovou metodou, polykrystaly jsou lisovány metodou “hotpressingu“. Na připravených vzorcích jsou měřeny elektrické, optické, magnetické a strukturní vlastnosti. Hallovo napětí a elektrická vodivost jsou měřeny tzv. tříbodovou metodou za použití střídavého proudu a stejnosměrného magnetického pole, Seebeckův koeficient je určován ze změřeného termoelektrické napětí a teplotní gradientu na vzorku. Spektrální závislost reflektivity v okolí rezonanční frekvence plazmatu je měřena na přirozených štěpných plochách. Mřížkové parametry se stanovují práškovou rentgenovou difrakční analýzou. Měření tepelné vodivosti pracuje na principu měření toku tepla jdoucího vzorkem v teplotním rozsahu -125°C – 1100°C. Magnetická susceptibilita a magnetizace se měří pomocí magnetometru SQUID. Další optické vlastnosti jsou měřeny pomocí elipsometru V-VASE. I když se tyto metody používají hlavně pro měření termoelektrických materiálů, je možno je obecně využít i pro ostatní elektricky vodivé materiály. cze
dc.format p. 3-9 eng
dc.language cze
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.rights open access eng
dc.subject monokrystal cze
dc.subject polykrystal cze
dc.subject elektrické vlastnosti cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject magnetické vlastnosti cze
dc.subject strukturní vlastnosti cze
dc.title Metody charakterizace polovodivých termoelektrických materiálů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.event TechMat ´13. Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace (21th November 2013, Svitavy, Czech Republic)
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account