Surface treatment of carbon steel for glue joints

Show simple item record

dc.contributor.author Švanda, Pavel
dc.date.accessioned 2014-01-20T14:05:18Z
dc.date.available 2014-01-20T14:05:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-684-4 (tisk)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-685-1 (online)
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54119
dc.description.abstract Presented paper is devoted to the study of strength of adhesive joints glued by epoxide or acrylate glue. Plain carbon steel with different surface pretreatment was joined by glues and then was test single lap shear joint strength. In case of insufficient (or none) surface pretreated plain carbon steel decrease strength of these glue joints. The research indicated the influence of steel surface treatment before glue bonding with epoxy adhesives to adhesion strength of bonded joints after corrosion affects. Corrosion affects were simulated in the condensing chamber with the presence of SO2. Results show that sufficient surface treatment for joining by epoxy glue is perfect cleaning and roughening of surface. Decrease strength of glue joints is explain by production of oxidic (corrosion) layers. These layers have an effect of weak layer. These weak layers decrease of loading capacity of glue joint. As suitable pretreatment was found etching in phosphoric acid. eng
dc.format p. 195-203 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 18 (2012) eng
dc.rights open access eng
dc.title Surface treatment of carbon steel for glue joints eng
dc.title.alternative Předúprava uhlíkových ocelí pro lepené spoje cze
dc.title.alternative Oberflächenbehandlungen aus kohlenstoffstahl für klebeverbindungen ger
dc.type Article
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá zkoumáním pevnosti jednoduše přeplátovaných spojů z uhlíkových ocelí lepených epoxidovým a akrylátovým lepidlem. V případě nevhodné (nebo žádné) předúpravy povrchu uhlíkové oceli dochází ke snížení pevnosti lepených spojů. V práci je ukázán vliv předúpravy povrchu oceli před lepením epoxidovými lepidly na adhezní pevnost lepených spojů po korozním působení. Korozní působení bylo simulováno v kondenzační komoře s přítomností SO2. Výsledky ukazují, že dokonalé očištění a zdrsnění povrchu je dostatečnou předúpravou pro lepené spoje lepené epoxidovými lepidly. Snížení pevnosti spojů lepených akrylátovým lepidlem je vysvětlováno tvorbou oxidických (korozních) vrstev. Tyto vrsvy působí jako tzv. slabé vrstvy, kde nedojde vytvoření pevného adhezního spojení mezi lepidlem a adherendem a tím dojde ke snížení únosnosti spoje. Jako vhodná předúprava bylo nalezeno leptání v kyselině fosforečné. Ostatní předúpravy nefosfátového typu a fosforečnany obsahující kationty manganaté a zinečnaté vykazovaly nedostačné vlastnosti požadované pro lepené spoje. cze
dc.description.abstract-translated Präsentiert Papier wird auf das Studium der Festigkeit von Klebeverbindungen von Epoxidoder Acrylat-Kleber verklebt gewidmet. Plain Stahl mit unterschiedlichen Oberflächen Vorbehandlung wurde von Klebstoffen verbunden und dann war Test einzigen Überlappungsscherfestigkeit gemeinsame Stärke. Bei unzureichender (oder keine) oberflächenvorbehandelt reiner Kohlenstoffstahl Abnahme Stärke dieser Klebeverbindungen. Die Forschung zeigte den Einfluss der Stahl Oberflächenbehandlung vor Verleimung mit Epoxy- Klebstoffe Haftfestigkeit von Klebeverbindungen nach Korrosion betroffen sind. Korrosionsschutz beeinflusst wurden in der Kondensationskammer mit dem Vorhandensein von SO2 simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ausreichende Oberflächenbehandlung zum Verbinden von Epoxid- Kleber perfekte Reinigung und Aufrauen von Oberflächen ist. Verringern Stärke der Klebeverbindungen ist durch die Produktion von oxidischen (Korrosion) Schichten zu erklären. Diese Schichten haben die Wirkung schwach Schicht. Diese schwachen Schichten Abnahme der Tragfähigkeit der Klebefuge. Als geeignete Vorbehandlung wurde gefunden Ätzen in Phosphorsäure. ger
dc.identifier.signature 47578-18
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account