Technika a individuace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuneš, Jan
dc.contributor.author Pacvoň, Michal
dc.date.accessioned 2014-01-08T09:07:00Z
dc.date.available 2014-01-08T09:07:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54079
dc.description.abstract Práce zkoumá vzájemné vztahy mezi technikou a člověkem, přičemž se zaměřuje zejména na proměny, kterými jedinec a lidstvo pod vlivem techniky prochází. V první části vytváří teoretický a konceptuální rámec pro uchopení vzájemných vztahů člověka a techniky, přičemž se do popředí dostávají otázky individuace a desindividuace. V druhé části se potom tento rámec snaží uplatnit na analýzu některých aspektů, jenž charakterizují vztah člověka a techniky v dnešní době. cze
dc.format 117 s. cze
dc.format.extent 794649 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject technika cze
dc.subject individuace cze
dc.subject média cze
dc.subject desindividuace cze
dc.subject stroje cze
dc.subject vytěsňování techniky cze
dc.subject projekce cze
dc.subject lidské tělo cze
dc.subject technology eng
dc.subject individuation eng
dc.subject media eng
dc.subject desindividuation eng
dc.subject machines eng
dc.subject displacement of technology eng
dc.subject projection eng
dc.subject human body eng
dc.title Technika a individuace cze
dc.title.alternative Technology and individuation eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Dvořák, Tomáš cze
dc.contributor.referee Petříček, Miroslav cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The present essay focuses on the relations of the technology and the human being, especially in the context of becoming by which the technology shapes the individual and the humanity. In the first part it formulates theoretical and conceptual frame based on the concepts of individuation and desindividuation. In the second part it analyses some aspects of these relation between the technology and the individuation. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29306 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence M. Pacvoň seznámil komisi s obsahem své práce a zodpověděl dotazy z oponentských posudků. Práce je velmi nadstandartní, originální a zasloužila by si publikaci. cze
dc.identifier.stag 22736 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account