Konzervační zásah na fragmentech polychromované sádrové plastiky a průzkum s koncepcí dlouhodobé ochrany reliéfu na Juditině věži v Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Hvězda, Daniel
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:38Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53970
dc.description.abstract Práce řeší specifické otázky uchování, konzervace a prezentace dvou významných děl. Tématem diplomové práce je realizace konzervačního zásahu a prezentace souboru fragmentů polychromovaného odlitku sochy Panny Marie z archeologického výkopu při kostele sv. Ducha v Praze a průzkum s návrhem doporučení pro uchování vzácného opukového reliéfu Juditině věži Karlova mostu. Rozsah prací: restaurátorský průzkum a samotné restaurování sochy dle stanovené koncepce, spolupráce při návrhu nového dlouhodobého řešení ochrany a prezentace díla,. textová část práce, zpracování dokumentace restaurování bude mít rozsah cca 50 stran včetně dokumentace restaurování. cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 3409540 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject plastika cze
dc.subject skulptura cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject opuka cze
dc.subject sádra cze
dc.subject režim díla cze
dc.subject prezentace díla cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject plastique eng
dc.subject sculpture eng
dc.subject polychrome eng
dc.subject spongilite eng
dc.subject gypsum eng
dc.subject regime of artwork eng
dc.subject presentation eng
dc.subject preservation eng
dc.subject conservation survey eng
dc.title Konzervační zásah na fragmentech polychromované sádrové plastiky a průzkum s koncepcí dlouhodobé ochrany reliéfu na Juditině věži v Praze cze
dc.title.alternative Conservation interventions on fragments of polychrome plaster sculptures, exploration and design long-term protection of relief on Judith's Tower in Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work addresses specific issues of preservation, conservation and presentation of two significant works. The topic of this diploma thesis is the conservation treatment and presentation of the fragment´s body of the polychromed cast of the Virgin Mary statue and the survey with proposal recommendations for the preservation of the valuable spongilite relief situated in the Judith Tower of Charles Bridge. Range of work: The conservation survey and the conservation of the cast statue according to established concept, the cooperation on the proposing of the new long term preservation conditions appropriate for the monument and its future presentation. The text part of the diploma thesis will have range of approx. 50 pages including the documentation of the conservation. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D29327
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 22505
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account