Analýza komunikačního mixu společnosti TROTINA Auto s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef cze
dc.contributor.author Daňková, Petra
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:32Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53958
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti TROTINA Auto s. r. o. Teoretická část obsahuje základní východiska marketingové komunikace, strukturu komunikačního mixu a vymezení jeho jednotlivých nástrojů. Praktická část diplomové práce je zaměřena na konkrétní nástroje komunikačního mixu společnosti TROTINA Auto s. r. o., jejich popis a analýzu. Na základě zjištěných poznatků je provedeno zhodnocení komunikačního mixu firmy a jsou formulovány návrhy na jeho zlepšení. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 7151269 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject komunikační mix cze
dc.subject osobní prodej cze
dc.subject reklama cze
dc.subject podpora prodeje cze
dc.subject přímý marketing cze
dc.subject public relations cze
dc.subject marketing communication eng
dc.subject communication mix eng
dc.subject personal sale eng
dc.subject advertisement eng
dc.subject sales promotion eng
dc.subject direct marketing eng
dc.subject public relations eng
dc.title Analýza komunikačního mixu společnosti TROTINA Auto s. r. o. cze
dc.title.alternative Analysis of communication mix of the TROTINA Auto Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hampl, Pavel cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on an analysis of communication mix within the TROTINA Auto Company. The theoretical part contains basic points of marketing communication, common structure of communication mix and its basic tools. The practical part of the diploma thesis is focused on particular tools of communication mix of TROTINA Auto Company, their description and analysis. The thesis evaluates communication mix of TROTINA Auto Company and defines proposals to improve it based on the results. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29109 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Obsah prezentace, představení tématu práce, cíl diplomové práce, představení zkoumané firmy Trotina Auto a.s., komunikační mix společnosti, vlastní šetření, zhodnocení současného stavu komunikačního mixu na základě analýzy, návrhy na zlepšení, návrhy na zlepšení - nový segment, závěry, zodpovězení otázek vedoucího práce a oponenta. Jak byste se pokusila získat zákazníky staršího věku? cze
dc.identifier.stag 19478 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account