Manažerské rozhodování v oblasti výběru poskytovatele telefonních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Kohoutková, Věra
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:28Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53952
dc.description.abstract Hlavním úkolem této práce je nalézt vhodného poskytovatele telefonních služeb dle stanovených kritérií. Charakterizuje vybrané poskytovatele telefonních služeb (U:fon, UPC, Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone) s přehledem nabízených služeb. Dále se zaměřuje na metody vícekriteriálního rozhodování a v závěrečné části navrhuje model řešení zvolených rozhodovacích problémů. Rozhodovací problémy jsou aplikovány na dva vybrané subjekty. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1477675 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject poskytovatelé telefonních služeb cze
dc.subject U:fon cze
dc.subject UPC cze
dc.subject Telefónica O2 cze
dc.subject T-Mobile cze
dc.subject Vodafone cze
dc.subject vícekriteriální rozhodování cze
dc.subject CDP cze
dc.subject Phone Service Providers eng
dc.subject U:fon eng
dc.subject UPC eng
dc.subject Telefónica O2 eng
dc.subject T-Mobile eng
dc.subject Vodafone eng
dc.subject multi-criteria decision making eng
dc.subject CDP eng
dc.title Manažerské rozhodování v oblasti výběru poskytovatele telefonních služeb cze
dc.title.alternative Management decision making in choosing a provider of telephone services eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The main goal of this work is to find a suitable provider of telephone services according to specified criteria. Characterizes the selected telephone service provider (U: fon, UPC, Telefónica O2, T-Mobile and Vodafone) with a list of services offered. It also focuses on multi-criteria decision-making methods and a final section suggests solutions for selected model decision problems. Decision problems are applied to the two selected entities. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29436 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s tématem své bakalářské práce Manažerské rozhodování v oblasti výběru poskytovatele telefonních služeb. V čem se projevilo, že jste za cílovou skupinu vybrala seniory? Jakým způsobem jste volila kritéria? Studentka na otázky odpovídala. cze
dc.identifier.stag 19186 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account