Manažerská analýza společnosti Ljunghall s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Vondrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:22Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53936
dc.description.abstract Diplomová práce na téma "Manažerská analýza společnosti Ljunghall s.r.o." se zabývá manažerskou analýzou ve společnosti Ljunghall s.r.o., která se věnuje finanční stránce společnosti. Finanční rozbor hospodaření je zaměřen na hodnocení vývoje společnosti v letech 2007 a 2011, a to analýzou účetních výkazů, poměrovými ukazateli a ekonomickou přidanou hodnotou. Aby vypočtená data měla potřebnou vypovídající hodnotu, byla porovnána s konkurenčními podniky a odvětvím v roce 2011, pro toto srovnání byly využity poměrové ukazatele a přidaná ekonomická hodnota. cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 2376406 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject manažerská analýza cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject poměroví ukazatele cze
dc.subject analýza okolí cze
dc.subject strategická analýza cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject PEST analýza cze
dc.subject EVA cze
dc.subject managerial analysis eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial health eng
dc.subject analysis of the company environment eng
dc.subject ratio indicators analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject managerial analysis eng
dc.subject strategical analysis eng
dc.subject PEST analysis eng
dc.subject EVA eng
dc.title Manažerská analýza společnosti Ljunghall s.r.o. cze
dc.title.alternative Managerial Analysis of Ljunghall s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis "Managerial analysis of the company Ljunghall s.r.o." deals with financial aspects of the company Ljunghall s.r.o. The financial analysis of economic evaluation is focused on the development of the company in the years 2007 and 2011, namely with the analysis of financial statements, ratio indicators and economic value-added. The data was compared to the competitors and the industry in 2011 - for this comparison were used ratio indexes and indicators of economic value-added, so that the calculated data has necessary predictive value. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29103 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce byla manažerská analýza vybraného podniku s akcentem na finanční oblast, zhodnocení finanční situace a návrh změn pro zlepšení pozice podniku. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce: 1. Jaké formy majetkového propojení by bylo možné využít? 2. Existují i jiné vhodné formy zhodnocení volných finančních prostředků? 3. Doby obratu závazků a pohledávek jsou u porovnávaných podniků poměrně odlišné, obzvlášť v porovnání s odvětvovým průměrem. Myslíte si, že si analyzovaná společnost, která má jednu z nejkratších dob splatnosti odběratelských faktur, může dovolit ještě více snížit dobu splatnosti? Nemůže to nabourat její konkurenceschopnost na trhu? cze
dc.identifier.stag 19419 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account